Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

迎"孕"而解 - 準媽媽防感冒孖寶!

準媽媽最怕係咩? 相信其中一樣就係感冒,食藥?定係自然好?
最好? 就當然係防感冒吧,為要提高抵抗力,要從潤肺著手。
肺氣充足,就可以無病無痛,能預防感冒的湯水,材料必定要有沙參與玉竹。

沙參與玉竹功效有幾好?
沙參:能潤肺生津,適合平時容易口乾兼有少許乾咳的準媽媽。
玉竹:可養陰潤燥、除煩止渴,滋潤肌膚。
準媽媽煲湯可以選擇『海玉竹』,它是新鮮一整條的玉竹,沒被硫磺燻過,沒乾玉竹那陣酸味,熬湯甜很多。
 
<沙參玉竹雞湯>
材料:
沙參       35克
海玉竹   35克
紅棗       15粒
雞           一隻
 
做法:
1. 先將雞洗淨,斬成塊狀,汆水備用。
2. 鍋中放入雞塊、沙參、海玉竹、紅棗,加水浸過全部材料。
3. 用大火煮滾後轉細火煲30分鐘,最後加適量鹽調味即可。
 
#2H #迎孕而解 #防感冒 #沙參 #玉竹 #沙參玉竹雞湯