F8: 長者防跌推廣計劃

穩步行:長者防跌推廣計劃,F8今日分享了一套可以坐響到做嘅動作「四式防跌您要識」比各位哥哥姐姐,希望大家一齊紮穩個馬步,豬年位位都身壯力健
*如果您有需要我地去您中心/機構傳授呢套「四式防跌操」過您地嘅哥哥姐姐,歡迎inbox我地
#聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心 #長者防跌 #F8 #八方基金會 #穩步行#nevertoooldtohavefun

About the Author