Q版健康 – 自己攞黎

坐在床上邊看書邊拉筋,隔離醫生正在解釋報告予病人知道,感覺似在偷聽,但由於房間寧靜,所以大家都聽到醫生的說話。
 
內容大約...
淋巴化驗結果良性,病人頓時興奮得大叫起來。
 
醫生亦好攪鬼,回應:唔好咁開心住,您個胃有點問題呀。

醫生接著問了連串問題:
X小姐,您平日係咪好歡喜食自助餐?
通常一餐您會食幾乘飽?
幾耐做一次運動?
通常做咩運動?

就回答這幾個問題,X小姐用了八分鐘去講解那裡有特色及好味的自助餐; 她反問了醫生一下:點解醫生您會問人食野食幾乘飽? 食野就係因為餓先食,咁都既然係餓啦,就梗係要食飽佢啦。至於食助餐,每次我都成功超額完成。
 
做運動…做運動,上一次應該是讀書上體育課時有做過。
 
我認為那位小姐的回答十分精彩,差點想拉開布簾看看醫生那刻的反應,果然,醫生停了兩秘繼續用心地去講解給為X小姐知道她胃部的括約肌已經鬆弛了,有部份原因是長期受壓,吃得太飽。醫生建議每次吃六乘飽,小姐立即問:咁另外果四乘幾時先食得?
 
只聽見醫生細細聲『吓?』左一下,之後繼續談到小姐膽固醇超標,建議她多做運動,例如坐巴士可選擇早一至兩個站落車,步行到目的地;放假不要坐那麼多,周圍行下睇下,再加上每餐食六乘飽,就可以透過做運動去控制到病情不用依靠藥物控制。
 
小姐大聲回應:嘩,咁辛苦,醫生不如您直接開藥俾我啦,大家都唔駛做咁多野!
 
我內心都非常欣賞那位醫生,他整整用了接近25分鐘去講解及勸勉病人,只是,健康身體又有幾多人會珍惜呢?
 
<曾子怡撰文之Q版健康系列>

About the Author