Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
移至主內容

你老闆真係管理定想管你?

你老闆真係管理定想管你?
疫情, 造就了online management, 有人話, 盡顯老闆管理風格。
老闆A: 其實你地響唔響公司開會都冇所謂, 去到邊都可以上網, 大家完成工作就得。
老闆B: 最好每個同事都裝返個定位追蹤器,講明係WFH, 點解同事可以去左超市買野呢?
唔同公司,唔同老闆,唔同年齡層,其實都有唔同想法;我地好難判斷邊種啱邊種錯,因為所有野都係雙向的,就講下打工嘅,真係有D同事WFH去左行街唔覆電話唔睇短訊,有咁嘅同事又好難怪老闆火爆嘅。
管理、信任呢D都係比起微積分更複雜,幾時收幾時放好? 我只係知做人嘅野係己所不欲就勿施於人,過得門口拜得神,如果大家都做好本份先,咁更癲嘅老闆終有一日都會解除你嘅枷鎖!